Skip to content

보면-ngu-phap

[Ngữ pháp] Động từ + 다 보면, 다가 보면 “cứ (làm gì đó)…thì …

ᅳ>그 친구를 계속 만나다 보면 좋아질 거예요. (〇) Cứ tiếp tục gặp người bạn đó thì sẽ trở nên thích người đó đó. – Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm …

Ngữ pháp –다보면

Nov 9, 2021 — Ngữ pháp –다 보면 · Diễn tả hành động ở mệnh đề trước nếu liên tục xảy ra thì cuối cùng sẽ dẫn đến một kết quả nào đó. Chủ ngữ vế sau thường là …

Đọc hiểu nhanh cấu trúc ngữ pháp 다가 보면

Ngữ pháp 다가 보면 : Nếu hành động của vế trước cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì sẽ có một kết quả nào đó xảy ra, hoặc là sẽ có một sự thật nào đó xảy ra.

[Ngữ pháp] Động từ + -다 보면, -다가 보면 “cứ (làm gì đó)… …

Mar 3, 2019 — [ Ngữ pháp ] Động từ + -다 보면 , -다가 보면 “cứ (làm gì đó)…thì…” … 가: 정말 죄송합니다. 우리 알렉스가 유리창을 깼어요. Thành thật xin lỗi chị …

Cấu trúc ngữ pháp 다 보면 – Tự học tiếng Hàn

Apr 14, 2021 — Cấu trúc ngữ pháp 다 보면 . Cấu trúc này diễn tả nếu hành động của vế trước liên tục xảy ra thì sẽ có một kết quả nào đó xảy ra, hoặc là …

V-다 보면 grammar = if you keep doing, then (something …

Dec 15, 2022 — V-다 보면 grammar = if you keep doing, then (something will likely occur) · 가다 –> 가다 보면 (if you keep going) · 놀다 –> 놀다 보면 (if you …

Lesson 121: ~다 보면

In this lesson, you will learn how to connect two clauses by using the grammatical principle ~다 보면 . The grammar within this principle is actually the …

Học cấp tốc 150 ngữ pháp TOPIK II | Ngữ pháp -다 보면 …

Nov 29, 2021 — Bạn có thể học cấp tốc list 150 ngữ pháp TOPIK II mà mình chia sẻ là đủ nhé. Ngữ pháp số 55/150 là Ngữ pháp -다 보면 . Công thức. –다 보면 . 동사 …

 
Published inuncategorized

Comments are closed.